مکیدن خروس عاشقم در خانه

مردی که بی سر و صدا در آشپزخانه مشغول تهیه غذا بود و با یک گردنبند باور نکردنی وارد شاخ همسرش می شود. آنها یک دیدار از دوستان دارند. او به دیدار آنها می رود و همسر دوستش را برای کمک به همسرش برای آشپزی می فرستد. او در حالی که می خورد ، شروع به دادن یک سینه خوب می کند. او می خواهد با او لعنتی کند و هیچ راهی وجود ندارد تا اینکه دختر برای کار با او لعنتی کند.

در حالی که او در حال مکیدن خروس شریک زندگی خود است ، دو نفر دیگر مشغول انجام کارهای خانه هستند. او واقعاً می خواهد خروس دوستش را بخورد که بسیار بزرگ است. او یک شرور سیری ناپذیر است و او آن را دوست دارد. آنها مانند دیوانه کردن شروع به لعنتی می کنند تا اینکه در عمل جنسی گرفتار نشوند.

Date: May 12, 2020