جوردی کاتانای چینی را لگد می زند

بچه های خوب پدر جوردی مجدداً با یک زن چینی ازدواج کرده است ، پدرش بسیار خوشحال است اما جوردی حتی خوشحال تر است زیرا همسر جدید شوهرش یک دختر زیبا به نام Katana دارد. جوردی نگاهی به او انداخته است و او قصد ندارد استراحت کند تا اینکه مزه گربه این دختر چینی را که مدت طولانی در خانه اش گریه کرده است را نچشاند.

کاتانا جوان آشپزی را دوست دارد و جوردی وانمود می کند که او همچنین دوست دارد آشپزی کند تا او را با او بگذراند. آن روز آنها در آشپزخانه و تنها در خانه بودند ، من از این فرصت استفاده می كنم كه بیدمشكش را بر روی لباسهایش نوازش كند ، دختر جوان خجالتی به نظر می رسید اما آنچه را كه ناپدری جدیدش با او انجام می داد دوست داشت. جوردی او را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت تا بیدمشک خود را بخورد و سپس دیک را در گربه اش بگذارد.

Date: May 7, 2020