این Milf برهنه برهنه در مقابل یک فروشنده است

 

این بار یک فروشنده را می بینیم که روی درب میلفیکی را که تازه از دوش بیرون آمده بود ، زدم و آن را با حوله ای باز کرد. علیرغم اوضاع ، ملتفل او را مجبور كرد تا به توضیح آنچه می خواست ، وارد شود.

یکی از مشاغل کم درآمد بعضی اوقات در مورد فروشنده است ، پسران فقیر مجبور هستند از خانه به خانه بروند و سعی کنند مردم را به خرید آشغال وادار کنند و بارها رسیدن به حداقل ممکن دشوار است.

مرد جوان شروع به صحبت كردن در مورد ترمومیكس كرد و زن بالغ با اینكه خود را از حوله خالی كند ، به روی مبل دراز كشید و پاهای خود را پهن كرد. فروشنده می دانست که او قصد فروش چیزی جز پودر مطمئن ریخته شده ندارد. فروشنده تمام لباس هایش را برداشته و رابطه جنسی شگفت انگیز با MILF را روی مبل داشت و برای پایان دادن به او ، از او التماس کرد که تمام شیرها را بر روی صورت خود بریزد.

Date: May 11, 2020