آدریانا و کیشا با دیلدو بازی می کنند

سبزه های زیبا آدریانا چچیک و کیشا گری با هم به یک کلاس می روند ، آنها همکلاسی از دانشگاه هستند و به دوستان بسیار خوبی تبدیل شده اند. آنها آنقدر دوستان خوبی هستند که ماسک های یکدیگر را می خورند و به والدینشان می گویند که آنها برای مطالعه در خانه یکدیگر مانده اند اما در واقعیت آنچه انجام می دهند قیچی است.

آنها در گوشه و کنار امتحان داشتند ، این بار اگر آنها برای ادامه تحصیل می ماندند اما آدریانا به كیشا نشان داد كه لباس زیر جدید خود را نشان می دهد و دیگری به دنبالش سکسی است. آنها همه لباس های خود را برداشته و شروع به خوردن دهان خود کردند ، سپس لیسیدن ماسک هایشان را گرفتند و سپس یک دیلدو صورتی را از زیر کشو بیرون آوردند تا بازی کند.

این دختران در امتحان صفر می گیرند ، اما در موضوع آموزش جنسی که مطمئناً 10 نفر دریافت می کنند ، رذایل خوبی هستند.

Date: May 11, 2020

Related videos